06 mar

Procedury operacyjne DPD w hurtowni weterynaryjnej – wymagania, zakres, dobre praktyki i skuteczna realizacja

2024-03-06    
10:00 - 14:00
570,00 zł
Szkolenie na celu zapoznanie z zasadami realizacji wymagań dotyczących procesów dystrybucji hurtowej objętych systemem jakości DPD zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji UE 2021/1248 w sprawie środków w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Podczas szkolenia omawiany jest zakres wymaganych procedur operacyjnych oraz dobre praktyki stosowane w celu ich skutecznej realizacji.
14 mar

Przegląd zarządzania systemu jakości DPD w hurtowni weterynaryjnej - metody oceny efektywności systemu jakości, role uczestników, wskaźniki jakościowe, raportowanie

2024-03-14    
10:00 - 13:00
470,00 zł
Szkolenie ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy na temat organizacji i przebiegu przeglądu zarządzania systemu jakości DPD w weterynaryjnej hurtowni farmaceutycznej. Podczas szkolenia zostaną omówione najczęściej stosowane wskaźniki jakościowe KPI, przykładowy raport z przeprowadzonego przeglądu zarządzania DPD oraz wzory stosowanych dokumentów.